top of page

Onderneming

 

Decaluwe Sanitair & Tegels

Serafijn Vermotestraat 6

8560 Moorsele

0490 56 91 85

BTW BE 0635.76.14.57

 

(hierna: “ONDERNEMING”)

 

Decaluwe Sanitair & Tegels leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Decaluwe Sanitair & Tegels zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Decaluwe Sanitair & Tegels respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Jouw Persoonsgegevens

 

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

* Door gebruik van cookies op deze website.

* Door contact op te nemen met ons via telefoon, het contactformulier of het plaatsen van een bestelling op deze website.

 

Welke gegevens worden met ons gedeeld?

* Zonder registratie: jouw IP-adres.

* Gegevens via goedgekeurde cookies.

* Jouw aanvullende persoonsgegevens na telefonisch contact, het invullen van het contactformulier of het plaatsen van een bestelling via onze website.

 

Doeleinden

Decaluwe Sanitair & Tegels zal jouw persoonsgegevens na goedkeuring uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij tegeven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking ervan weigert.

 

1. Gebruik van onze diensten

 

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de levering en facturatie van de door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die doorjou gevraagd werd.

 

2. Communicatie

 

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

 

Derden

 

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Volgende gegevens worden van jou door ons verwerkt: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Indien je een onderneming bent, verwerken we ook jouw naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer. Ook verwerken wij na jouw goedkeuring van de desbetreffende cookies de elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt: apparaat gegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website(en datum en tijd).

 

Bewaren van gegevens 

 

Jouw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons en jou. Wij bieden jou de mogelijkheid tot het inzien, aan te passen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je op dit moment aan ons verstrekt.

 

Klachten

 

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, stellen we het op prijs dat je eerst contact met ons opneemt. Of je kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Decaluwe Sanitair & Tegels of die van een derde partij. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Decaluwe Sanitair & Tegels aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

bottom of page